ProSensus

Kertomus & kokemus


Pro Sensus on vuonna 2008 perustettu inhimillisyyden asiantuntijayritys. Sen palveluihin kuuluu kehopsykoterapia, kuntoutuspsykoterapia, seksuaaliterapia, työnohjaus ja kouluttaminen.


Pro Sensuksen toimintaa ohjaa ajatus palvelutarjonnasta, joka tukee sosiaalista liittymistä, vastuullista maailmasuhdetta ja rohkaistumista välittömiin kohtaamisiin, ystävällisiin pieniin arkitekoihin ja välittämiseen. Turvallisen, toimivan ja osallistavan kulttuurin luominen on jokaisen meistä vastuulla.


Pro Sensuksen ihmiskäsitys on bio-psykososiaalinen. Kokemukselliseen oppimiseen yhdistyvä tieto karttuu edelleen jokapäiväisessä elämässä, kohtaaminen kerrallaan. Myös virheitä, pettymyksiä ja epäonnistumisia toisinaan lämmöllä muistellen.


Pro Sensuksen ammatillisen toiminnan keskeisenä periaatteena on pitää kantamukset kevyenä, kokeilla ja kuljeskella ennen kulkemattomiin. Vakavana aikomuksena on päättäväisesti karttaa turhaa hypetystä ja kuorruttamista. Ravistella harteilta kaikki sellainen, joka etäännyttää jaetussa fyysisessä tilassa tapahtuvasta välittömästä kohtaamisesta.


Pro Sensus haluaa välittää, kierrättää ja liittyä pienin hienovaraisin muutoksin rakentuvaan ja purkautuvaan elämistodellisuuteen, jaettuun ja alati muuttuvaan kokemukseen elollisesta, Elämästä.


Elämänsä tärkeintä ihmistä kannattaa huomioida huolta pitäen, sillä hyvinvoinnistaan huolehtivan lähellä muidenkin on hyvä olla.


Inhimillisesti Sinun

Pro Sensus

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box

Aune Karhumäki

kehopsykoterapeutti

työnohjaaja

psykofyysisen psykoterapian kouluttaja

sosiologi VTM

"Olen tehnyt kohtaamistyötä koko aikuisikäni. Olen nähnyt, miten kohtaaminen voi muuttaa ihmisten elämää sekä auttaa meitä tuntemaan yhteyttä toinen toisiimme, hyväksyttyinä ja rakastettuina. Se voi auttaa meitä käsittelemään surua ja menetyksiä, mutta myös uskaltautumaan lähentymistä toinen toistemme kanssa. Olen  myös nähnyt, että aito ja teeskentelemätön kohtaaminen voi – yhdessä turvallisen tunnesuhteen kanssa – auttaa meitä jokaista tietoisesti kasvamaan ja muuttumaan.


Psykoterapeuttina minulla on vahvaa kokemusta kuntoutuspsykoterapian ja psykoterapian tarjoamisesta etenkin haastavassa elämäntilanteessa, kriisissä ja ihmissuhdevaikeuksien keskellä eläville asiakkaille. Lisäksi tarjoaan työnohjausta yksittäisille ammattihenkilöille sekä työryhmille ja -yhteisöille. Minulla on myös seksuaaliterapeuttin pätevyys, ja koulutan monipuolisesti, niin psykofyysistä psykoterapiaa kuin inhimillisyyden eri aihepiireistä laajemminkin. Uteiliaisuus, ihmettely ja oppiminen ovat elämäni perusorientaatioita. Vapaa ajallani mieluiten erakoidun, remontoin, luen, viettän aikaa läheisteni kanssa ja vaikutun taide-elämyksistä."

Koulutus ja kokemus

Psykologian tutkinto-opiskelija 2023 -

Psykofyysisen psykoterapian kouluttaja 2017-

Psykofyysisen psykoterapian 2-vuotinen kouluttajakoulutus 2015-2017

Psykofyysisen psykoterapian 3-vuotinen syventävä koulutus 2012-2015

Traumataideterapian 2-vuotinen koulutus 2013-2015

Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot 2009-2010

Työnohjaaja, 2-vuotinen koulutus 2023-2015

Valtiotieteiden maisteri (sosiologia) 2013

Certified Coach - Solution Focused (CCSF) 2012

Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus 2009-2012

Erityistason seksuaaliterapeutti, auktorisoitu (NACS) 2008

Seksuaalineuvoja 2006

Sairaanhoitaja AMK 2002

Ylioppilas 1994


Lisäksi opintoja

Psykofyysisen psykoterapian perus-, syventävät ja kouluttajaopinnot

Psykologian perus- ja aineopinnot

Musiikkiterapian perusopinnot

Sosiaalipsykologian perus- ja aineopinnot

Sukupuolentutkimuksen perusopinnot

Kansanterveystieteen perusopinnot

Kasvatustieteen perusopinnot