ProSensus


  • Inhimillisyyden asiantuntijayritys
    palveluksessasi

    matkallasi


    Pro Sensus

Kertomus & kokemus

Pro Sensus on inhimillisyyden asintuntijayritys, jonka palveluihin kuuluu kehopsykoterapia, kuntoutuspsykoterapia, seksuaaliterapia, työnohjaus ja kouluttaminen. Elämänsä tärkeintä ihmistä kannattaa huomioida huolta pitäen. Hyvinvoinnistaan huolehtivan lähellä muidenkin on hyvä olla.

Lue Lisää